ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Terminy użyte w Polityce:

 • Sklep: sklep internetowy www.chillpill.to;
 • Klient: podmiot kupujący produkty w Sklepie;
 • Administrator: administratorem Twoich danych osobowych jest: Ewelina Drewniany prowadząca działalność gospodarczą Ewelina Drewniany FOTO&DESIGN NIP: 8733284345 REGON: 521645110, adres do korespondencji: Karmelicka 74, 34-100 Wadowice, e-mail: hello@chillpill.to, numer telefonu: +48 733 591 828. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem e-mail hello@chillpill.to.

Celem polityki prywatności jest udzielenie Klientom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Sklepie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego oraz zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Klientów do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.

ROZDZIAŁ 2. CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zakładając konto użytkownika, składając zamówienie, składając reklamację, odstępując od umowy, dodając komentarz czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, NIP oraz adres (w przypadku chęci otrzymania faktury). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury oraz w celach archiwalnych i statystycznych
 3. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych.
 4. Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
 5. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.
 6. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 7. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
 8. Pliki cookies i inne technologie śledzące. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Administrator stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.Nasza strona oraz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
 9. Cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta;
  • optymalizacji korzystania z Sklepu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Klienta,
  • tworzenia statystyk,
  • utrzymania sesji Klienta,
  • dostarczania Klientowi treści reklamowych.
 10. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym Sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego Sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 11. Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Sklepu, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na ułatwieniu korzystania z Serwisu, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Informacje o Użytkownikach nie są wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach.
 12. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień swojego urządzenia i przeglądarki internetowej w zakresie stosowania plików Cookies lub innych podobnych technologii.
 13. Cookies są przechowywane na urządzeniach Użytkownika nie dłużej niż 12 miesięcy.
 14. Logi. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 15. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ROZDZIAŁ 3. OCHRONA

 1. Dane dotyczące Klientów przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Administratora dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Klienta zgody, wyrażanej podczas zakupu usługi.
 2. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 3. Dane osobowe przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 4. Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 6. Każdemu klientowi przysługuj
  • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@dwiegliny.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.